Menu XYZ Subbing Man

Mới cập nhật

Đấu Trí Tội Phạm phần 5

Phần 5 của seri phim Criminal Minds, được phát sóng từ ngày 23 tháng 9 năm 2009 đến ngày 26 tháng 5 năm...

Humans phần 3

Sau sự kiện người máy có ý thức trong phần 3, thế giới trở nên hỗn loạn.

Scorpion phần 4

Cuộc phiêu lưu (phá hoại) của các thiên tài trong công ty Scorpion.

Đấu Trí Tội Phạm phần 4

Phần 4 của seri phim Criminal Minds, được phát sóng từ ngày 24 tháng 9 năm 2008 đến ngày 20 tháng 5 năm...